Testisivu 4

Helsingin yliopiston monialainen perustutkimus, Aalto-yliopiston teknologian ja neurotieteiden tutkimus ja kehitys sekä Helsingin yliopistollisen sairaalan kliininen tutkimus luovat yhdessä pääkaupunkiseudulle merkittävän neurotieteiden keskittymän, jossa toimijoiden yhteistyön kehittäminen on keskeistä sekä pääkaupunkiseudun että kansallisen neurokeskuksen menestyksen kannalta. Merkittävimmät potilasvirrat sekä arviolta yli 50 % koko maan neurotieteen tutkimuksesta sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun HY-Aalto-HUS -kokonaisuutta täydentävät tutkimuslaitokset sekä ammattikorkeakoulujen työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta.  Pääkaupunkiseudun neuroyhteisön yhteistyön kehittäminen on keskeisen tärkeätä aivosairauksien kustannustaakkaan liittyvien sekä monien muiden neurotutkimusta vaativien haasteiden ratkaisemisessa ja uusien innovaatioiden edistämisessä.

 

Helsingin yliopiston monialainen perustutkimus, Aalto-yliopiston teknologian ja neurotieteiden tutkimus ja kehitys sekä Helsingin yliopistollisen sairaalan kliininen tutkimus luovat yhdessä pääkaupunkiseudulle merkittävän neurotieteiden keskittymän, jossa toimijoiden yhteistyön kehittäminen on keskeistä sekä pääkaupunkiseudun että kansallisen neurokeskuksen menestyksen kannalta. Merkittävimmät potilasvirrat sekä arviolta yli 50 % koko maan neurotieteen tutkimuksesta sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun HY-Aalto-HUS -kokonaisuutta täydentävät tutkimuslaitokset sekä ammattikorkeakoulujen työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta.  Pääkaupunkiseudun neuroyhteisön yhteistyön kehittäminen on keskeisen tärkeätä aivosairauksien kustannustaakkaan liittyvien sekä monien muiden neurotutkimusta vaativien haasteiden ratkaisemisessa ja uusien innovaatioiden edistämisessä.

MENESTYSTARINOITA

Helsingin yliopiston monialainen perustutkimus, Aalto-yliopiston teknologian ja neurotieteiden tutkimus ja kehitys sekä Helsingin yliopistollisen sairaalan kliininen tutkimus luovat yhdessä pääkaupunkiseudulle merkittävän neurotieteiden keskittymän, jossa toimijoiden yhteistyön kehittäminen on keskeistä sekä pääkaupunkiseudun että kansallisen neurokeskuksen menestyksen kannalta. Merkittävimmät potilasvirrat sekä arviolta yli 50 % koko maan neurotieteen tutkimuksesta sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun HY-Aalto-HUS -kokonaisuutta täydentävät tutkimuslaitokset sekä ammattikorkeakoulujen työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta.  Pääkaupunkiseudun neuroyhteisön yhteistyön kehittäminen on keskeisen tärkeätä aivosairauksien kustannustaakkaan liittyvien sekä monien muiden neurotutkimusta vaativien haasteiden ratkaisemisessa ja uusien innovaatioiden edistämisessä.