Neurotieteen perus-, kliininen- ja teknologinen tutkimus

Helsingin yliopiston monialainen perustutkimus, Aalto-yliopiston teknologian ja neurotieteiden tutkimus ja kehitys sekä Helsingin yliopistollisen sairaalan kliininen tutkimus luovat yhdessä pääkaupunkiseudulle merkittävän neurotieteiden keskittymän, jossa toimijoiden yhteistyön kehittäminen on keskeistä sekä pääkaupunkiseudun että kansallisen neurokeskuksen menestyksen kannalta. Merkittävimmät potilasvirrat sekä arviolta yli 50 % koko maan neurotieteen tutkimuksesta sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun HY-Aalto-HUS -kokonaisuutta täydentävät tutkimuslaitokset sekä ammattikorkeakoulujen työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta.  Pääkaupunkiseudun neuroyhteisön yhteistyön kehittäminen on keskeisen tärkeätä aivosairauksien kustannustaakkaan liittyvien sekä monien muiden neurotutkimusta vaativien haasteiden ratkaisemisessa ja uusien innovaatioiden edistämisessä.

Pääkaupunkiseudun neurotutkimusta tukee vahva ja monipuolinen infrastruktuuri liittyen erityisesti eläinten ja ihmisten kuvantamiseen sekä erilaisiin eläin- ja solumalleihin. Lisäksi HUSin tietoallas sekä Helsingin Biopankki tarjoavat merkittävän potilastieto- ja näytevarannon.

Yhteistyön tavoitteena on paitsi tuottaa uutta ymmärrystä aivojen ja hermoston toiminnasta sekä sairausmekanismeista myös kehittää ennaltaehkäiseviä menetelmiä, tehokkaampia hoitoja ja kuntoutusta sekä tarkempaa diagnostiikkaa aivosairauksiin.